Yle uutisoi syksyllä  LIKES tutkimuskeskuksen uusimmasta tutkimuksesta siihen, miten välitunneilla tapahtuva liikunta vaikuttaa suoraan koulussa viihtymiseen ja parempana työrauhana tunneilla.

Tuoreeseen tutkimukseen osallistui peräti 374 peruskoulun henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä 38 eri koulusta eri puolilta suomea. Nämä tutkimukseen vastanneet koulut ovat olleet Liikkuva-koulu hankkeessa mukana jonka tavoitteena on lisätä aktiivista liikkumista koulupäiviin sekä vähentää istumista.

Tutkimuksen tulokset ovat selkeitä: 95% vastanneista kokee, että liikkuva koulu hankkeen kautta lisääntynyt välituntiliikunta on vaikuttanut suoraan parantuneena työrauhana oppitunneilla sekä näkynyt siinä että oppilaat viihtyvät paremmin koulussa.  Oppilaiden lisääntynyt liikkuminen eri tavoin on vaikutanut positiivisesti monella eritavalla.

Vastanneiden koulujen kertomia lisääntyneen liikkumisen vaikutuksia:

  • Välituntikahakat ovat vähenteneet ja yhteisen tekemisen riemu on kasvanut.
  • Oppitunnit ovat rauhoittuneet kun ylivilkkaatkin oppilaat on saatu liikkeelle.
  • Nopea vaikutus: Välituntikäyttäytyminen on muuttunut todella nopeasti.

Alakoulujen ja Ylä- ja yhteiskoulujen välillä oli suuria eroja, mikä johtui suurimmaksi osaksi siitä että alakoulussa pystyttiin paremmin muuttamaan toimintakulttuuria ja ottamaan aktiivinen tekeminen osaksi koulupäivää. Aktiivinen liikkuva koulupäivä on siis hyvä saada oppilaiden kouluelämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta liikkuminen tulee osaksi elämää. Aktiivisista liikuntaa sisältävistä hyötyvät niin oppilaat kuin koko koulu. Oppitunneilla pystytään keskittymään paremmin ja yhteinen tekeminen oppilaiden välillä lisääntyy.

VINKKIMME KOULUILLE OPPILAIDEN AKTIVOINTIIN

Olemme toimittaneet  aktivoivaa tekemistä  lukemattomiin kouluihin Suomessa. Käymme paljon keskustelua rehtoreiden kanssa ja LIKES tutkimuskeskuksen liikunnan merkityksestä kouluviihtyisyyten ei tullut yllätyksenä.  Välituntiliikunta on tärkeä osa koulupäivää ja vaikuttaa suoraan kouluviihtyisyyteen.

Vinkit millä oppilaat saadaan viihtymään ja liikkumaan välitunneilla:

1.ULKOVÄLITUNNEILLA PITÄÄ OLLA TEKEMISTÄ.

Valitettavan usein koulujen pihoilla ei ole tarpeeksi tekemistä oppilaille. Esimerkiksi koulun pihalle kiinteästi asennettu pöytätennispöytä tarjoaa oppilaille tekemistä välitunneille. Olemme saaneet palautetta, että pihalle sijoitettu pöytätennispöytä on vähentänyt koulusta myöhästymisiä, kun oppilaat tulevat jo ennen koulun alkamista pelaamaan.

Pihapelit tarjoavat monelle mahdollisuuden liikkumiseen välitunneilla. Koulun pihalle kannattaakin hankkia jalkapallomaalien lisäksi pienpelimaaleja sekä muita pihapelejä mahdollistavia urheiluvälineitä kuten esimerkiksi useisiin pallolajeihin soveltuvia Crazy Catch palautusseiniä.

2. SISÄLLE SIJOITETTAVAT PELIPÖYDÄT. 

Hyvä tapa aktivoida oppilaat sisällä on hankkia hyvä pelipöytä.

  • Tällä hetkellä ehdoton oppilaiden suosikki on pöytäfutis. Pöytäfutista pelaavan niin tytöt kuin pojat.  Peli on helppo oppia ja pelit ovat lyhyitä mikä tekee siitä täydellisen välituntipelin.  Pöytäfutis vaatii vain vähän tilaa ja sen pystyykin sijoittamaan melkein kouluun kuin kouluun.
  • Taittuvat pingispöydät sopivat hyvin sisätiloihin. Taittuva pöytätennispöytä on helppoa ja nopeaa ottaa pelattavaksi ja taittaa kasaan kun sitä ei pelata.
  • Ilmakiekkopöytä: Ilmakiekko on huippuhauska ja myös todella suosittu peli oppilaiden keskuudessa.

Pelipöytää hankkiessa kannattaa muistaa että pelipöytää koulukäytössä pelataan tuhansia kertoja kuukaudessa. Koulukäyttöön tulevalta pelipöydältä vaaditaan siis paljon. Pelipöytää kouluun hankkiessa  kannattaakin varmistaa että se on kestävä malli ja siihen on saatavilla varaosia.

 

LÄHDE: YLE 8.9.2015 Kouluissa koetaan: Välituntiliikunta edistää työrauhaa